Dziś jest: 20-11-2019, imieniny: Anatola, Edyty, Rafała
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

AKADEMIA PODATKOWA DLA KSIĘGOWYCH (pakiet 9 szkoleń - 54 godz.)

Termin szkolenia:
21 listopad - 6 marzec 2020 r.
Miejsce szkolenia - Centrum Opola - godz. 9.00
UWAGA!  Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość starania się o dofinansowania do niniejszego szkolenia poprzez 
Bazę Usług Rozwojowych (BUR).........szczegółowe informacje....

Cel szkolenia:

W ramach realizacji szkolenia będą omawiane  i prezentowane bieżące informacje i przepisy niezbędne do zapewnienia w firmach bezpieczeństwa podatkowego oraz zminimalizowania ryzyka popełniania błędów, zwłaszcza wskutek wprowadzanych zmian w przepisach w 2019 r. i na 2020 r. , czy też braku znajomości niektórych regulacji prawnych. Osoby wykonujące obowiązki księgowe powinny zapoznać się z wprowadzanymi regulacjami podatkowymi, gdyż w skutek tych zmian znacząco przybywa obowiązków podatkowych przedsiębiorcom, a niedopełnienie większości z nich może skutkować poważnymi sankcjami karno-skarbowymi. W trakcie zajęć oprócz omawiania aktualnych aktów prawnych zostaną również przytoczone interpretacje podatkowe wydawane przez Krajową Administrację Sądową,  interpretacje Ministerstwa Finansów czy też orzecznictwa Sądów Administracyjnych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest dedykowane osobom  pracującym w działach  finansowo-księgowych, które chciałyby  stać się bardziej samodzielne i  wszechstronne w zakresie rozliczeń podatkowych i księgowych.

Harmonogram - Akademia podatkowa dla księgowych (cykl 9 szkoleń - 54 godz.)

l.p.

Termin

Godziny zajęć

Miejsce szkolenia

Liczba godzin

Prowadzący

Temat zajęć

 1.  

21.11.2019
(czwartek)

9.00-15.00

Centrum Opola

6

Paweł Wójciak

Podatki dochodowe CIT/PIT w działalności firm 2019-2020

 1.  

5.12.2019

 (czwartek)

9.00-15.00

Centrum Opola

6

Łukasz Chłond

Reprezentacja i reklama – aspekty podatkowe

 1.  

10.12.2019
 

9.00-15.00

Centrum Opola

6

Monika Król-Stępień

Bilans 2019 – księgowe zamknięcie roku
 

 1.  

18.12.2019

(środa)

9.00-15.00

Centrum Opola

6

Krzysztof Woźniak

Podatek  od towarów i usług VAT – zmiany 2019/2020

 1.  

07.01.2020

(wtorek)

9.00-15.00

Centrum Opola

6

Łukasz Chłond

VAT, CIT, PIT – zmiany w przepisach i obowiązki podatkowe przedsiębiorców

 1.  

27.01.2020

(poniedziałek)

9.00-15.00

Centrum Opola

6

Tomasz Biel

Podatek VAT w obrocie międzynarodowym

 1.  

07.02.2020

(piątek)

9.00-15.00

Centrum Opola

6

Dariusz Polakowski

Faktura, refaktura, e-faktura – zasady wystawiania faktur a skutki podatkowe jakie wywołują

 1.  

28.02.2020

(piątek)

9.00-15.00

Centrum Opola

6

Roman Seredyński

Środki trwałe i różnice kursowe – problematyka podatkowa i księgowa

 1.  

06.03.2020

(piątek)

9.00-15.00

Centrum Opola

6

Paweł Wójciak

Koszty uzyskania przychodów w firmie w 2020r. – podatkowe zamknięcie roku 2019.


Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami case study w formie przykładów zawierających bieżące i kwestie rozliczeń w podatku VAT, podatkach dochodowych, podatkowego i księgowego zamknięcia roku kompleksowo uzupełnia kompetencje samodzielnych księgowych w zakresie pracy jaką wykonują na co dzień.Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Efektem uczestnictwie w szkoleniu będzie:

- uaktualnienie wiedzy w zakresie obowiązujący przepisów podatkowych i wypracowanych rozwiązań,

- zdobycie nowych informacji dotyczących najnowszych zmian w obszarach podatkowo-prawnych

- nabycie brakujących kompetencji w zakresie rozliczeń podatkowych pozwalający samodzielnie rozliczać podatki o różnym poziomie skomplikowania i dla różnych rodzajów prowadzonej działalności.

Czas trwania szkolenia:

 • 54 godz. (cykl 9 szkoleń po  6 godzin zegarowych)

Warunek otrzymania zaświadczenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 2970,-zł  netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:3653,10,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Realizacja szkoleń jest zaplanowana pod adresem: Opole ul. Ozimska 48 II piętro sala 60 - w przypadku zmiany adresu szkolenia organizator zobowiązuje się do poinformowania uczestników szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.
  Organizator dopuszcza również możliwość dokonania z przyczyn losowych zamiany trenera prowadzącego szkolenie na trenera o nie mniejszych kwalifikacjach niż trener zastępowany.
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 77/ 453 60 09, fax. 77/ 545 34 57  e-mail: