Dziś jest: 15-11-2019, imieniny: Amielii, Idalii, Leopolda
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Środki trwałe i różnice kursowe - problematyka podatkowa i księgowa.

Termin szkolenia
15 listopad 2019  godz. 9:00 - termin potwierdzony!
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48  (II piętro)
 - budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest prezentacja obowiązujących przepisów w zakresie kwalifikowania i ewidencjonowania składników majątku trwałego w prawie podatkowym (ustawy o podatkach dochodowych) oraz prawie rachunkowym, ujawnienie różnic pomiędzy ustawami i wskazanie, kiedy te różnice można zniwelować (ujednolicić rozliczenia podatkowe i rachunkowe) a kiedy jest to niemożliwe oraz dokładne omówienie metod amortyzacji podatkowej. 

Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane jest do pracowników zajmujących się ewidencją i zarządzaniem majątkiem trwałym a także do osób które chciałyby pracować na tych stanowiskach lub poszerzyć swoją wiedzę.

Program 

1. Środki trwałe:

• Pojęcia środka trwałego

• Co to jest inwestycja w obcych środkach

• Wartości niematerialne i prawne

• Klasyfikacja statystyczna środków trwałych i jej skutki

• Jak właściwie określić wartość początkową środka trwałego

• Pojęcia amortyzacji

• Rodzaje amortyzacji

• Na czym polega amortyzacja degresywna

• Czy można przyspieszyć lub opóźnić amortyzację

• Kiedy można i warto skorzystać z amortyzacji jednokrotnej

• Czy wszystkie odpisy amortyzacyjne stanowią koszt uzyskania przychodów

• Kiedy księgować odpisy amortyzacyjne

• Dokumentacja związana z amortyzacją, ewidencja

• Remont a ulepszenie środka trwałego

• Indywidualne stawki amortyzacyjne

• Skutki podatkowe połączenia i częściowej likwidacji środków 

• Konsekwencje podatkowe sprzedaży, likwidacji oraz utraty środka trwałego (podatek dochodowy oraz VAT)

• Korekta VAT naliczonego od zakupu środków trwałych

 2. 2.Prawidłowe .

  2. Rozliczanie różnic kursowych:

• Kiedy konieczne jest rozliczenie różnic kursowych

• Jaki kurs przyjąć do rozliczeń

• Kiedy nie ma potrzeby uwzględniania różnic kursowych

• Faktury w walucie polskiej czy obcej

• Płatności walutą zakupioną w kantorze

Prowadzący
Monika Król-Stępień - Biegły rewident nr 10302, członek zarządu kancelarii audytorskiej Quatro sp. z o.o. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych  w Katedrze Rachunkowości Finansowej i Kontroli  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz szkoleniowiec współpracujący z wieloma jednostkami w Polsce w tym m.in. ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Krajową Izbą Biegłych Rewidentów w zakresie procedur poprawnego zamykania ksiąg i sporządzania sprawozdań finansowych, szkoleń z rachunkowości i podatków oraz szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów. Wykładowca stale podnoszący poziom wiedzy poprzez udział w konferencjach organizowanych  dla  biegłych rewidentów,  w konferencjach międzynarodowych oraz licznych szkoleniach z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego i audytu.  Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zagadnieniach kontroli wewnętrznej oraz prowadzeniu ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych.

Formy kształcenia

 • Proces kształcenia na szkoleniu realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studiów przypadków, angażowanie słuchaczy do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia
7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie

 • poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie rozliczeń podatkowo-ksiegowych,
 • umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek otrzymania zaświadczenia
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 395,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:485,85-zł od osoby).
 • Należność za szkolenie płatne po potwierdzeniu szkolenia na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w conajmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774536009, faks: 775453457 e-mail: 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>