Dziś jest: 17-04-2021, imieniny: Anicety, Klary, Rudolfina
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Podatek VAT w obrocie międzynarodowym w 2020 r.

Termin szkolenia
16 kwiecień 2020  r.  - godz. 9.00 

Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48 (II piętro)
 
- budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką
 

Cel szkolenia:
Zaprezentowanie rozwiązań w zakresie rozliczeń VAT-owskich w zakresie transakcji międzynarodowych z uwzględnieniem najnowszych zmian w VAT, orzecznictwa sądów administracyjnych oraz praktyki administracji skarbowej.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie jest adresowane do pracowników działów finansowo-księgowych, pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych, właścicieli firm oraz innych osób zainteresowanych tematyką podatkową.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):

a) definicja WDT,

b) moment powstania obowiązku podatkowego,

c) zaliczki na poczet WDT (zasady rozliczania),

d) podstawa opodatkowania WDT,

e) stawka VAT 0% w najnowszym orzecznictwie,

f) szczególne przypadki WDT.

2. Zmiany w zakresie dokumentowania WDT od 1 stycznia 2020 r.

a) nowe warunki stosowania 0% dla WDT:

 wywóz towarów przez dostawcę lub osobę trzecią działającą w imieniu dostawcy,

 pisemne oświadczenie nabywcy zagranicznego, przesyłane do 10. dnia miesiąca następującego po dostawie,

 wprowadzenie pojęcia dokumentów akceptowalnych jako dowód wysyłki lub transportu towarów,

 pozostałe dokumenty, tzw. pomocnicze,

 obowiązek wykazania czynności w informacji podsumowującej oraz otrzymania nr VAT UE kontrahenta.

b) w jakich sytuacjach organy podatkowe mogą podważyć wiarygodność dokumentów stanowiących podstawę zastosowania przez podatnika stawki VAT 0%?

c) termin wejścia w życie nowych przepisów, regulacje rozporządzenia a przepisy krajowe.

3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):

a) pojęcie WNT,

b) obowiązek podatkowy – znaczenie daty wystawienia faktury,

c) sposób rozliczania zaliczek na poczet WNT,

d) podstawa opodatkowania w WNT,

e) przemieszczenie towarów własnych jako WNT,

f) kurs po jakim należy przeliczać należności wyrażone w walucie obcej,

g) moment otrzymania faktury wystawionej przez dostawcę zagranicznego a prawo do odliczenia podatku naliczonego,

h) trzymiesięczny termin na wykazanie WNT – aktualne regulacje, praktyka, orzecznictwo.

4. Transakcje łańcuchowe na gruncie podatku VAT:

a) kiedy ma miejsce transakcja łańcuchowa,

b) pojęcie dostawy ruchomej,

c) znaczenie warunków Incoterms dla sposobu opodatkowania transakcji łańcuchowej,

d) przegląd orzecznictwa,

e) transakcje łańcuchowe w przykładach.

5. Zmiany w zakresie opodatkowania transakcji łańcuchowych od 1 stycznia 2020 r.:

a) wprowadzenie zasady, że dostawa dokonana do pośrednika stanowi tzw. dostawę ruchomą,

b) znaczenie numerów VAT w transakcjach łańcuchowych,

c) czy zmienione przepisy umożliwiają stosowania stawki VAT 0% niezależnie od sposobu organizacji transportu?

6. Sposób rozliczenia transakcji trójstronnych:

a) obowiązki dokumentacyjne uczestników transakcji trójstronnej,

b) stosowanie procedury uproszczonej – warunki wykorzystania tej instytucji,

c) przegląd najnowszego orzecznictwa.

7. Opodatkowanie dostawy przez nabywcę towaru:

a) nabywca towaru jako podatnik,

b) podstawa opodatkowania,

c) obowiązek podatkowy.

8. Eksport towarów:

a) definicja eksportu towarów,

b) eksport bezpośredni i pośredni,

c) obowiązek podatkowy,

d) zaliczki w eksporcie,

e) podstawa opodatkowania,

f) warunki dokumentowania prawa do stawki 0 % VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim.

9. Import i eksport usług:

a) pojęcie importu usług i „eksportu usług”,

b) omówienie definicji podatnika stosowanej na potrzeby importu usług,

c) miejsce świadczenia usług transgranicznych – reguły ogólne,

d) szczególne przypadki określania miejsca świadczenia,

e) zasady powstawania obowiązku podatkowego w imporcie usług,

f) podstawa opodatkowania w imporcie usług,

g) usługi ciągłe w imporcie usług,

h) trzymiesięczny termin na wykazanie importu usług – aktualne regulacje, praktyka, orzecznictwo,

i) zmiany zasad opodatkowania usług świadczonych na rzecz niepodatnika.

10. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.

Prowadzący:

Łukasz Chłond

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych wspomaganych prezentacją multimedialną z elementami case study w formie przykładów zawierających bieżące orzecznictwo sądowe i interpretacje podatkowe. W trakcie szkolenia prowadzący angażuje również uczestników do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia:

 •  6 godzin zegarowych

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie:

1)      poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie rozliczeń podatkowych,

2)      umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek otrzymania zaświadczenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 420,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:516,60,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w conajmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne po potwierdzeniu szkolenia na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel./fax: /77/ 453-60-09, e-mail: