Dziś jest: 10-04-2020, imieniny: Borysławy, Makarego, Michała
Kopia tarcza 1 _ strona 20.04.jpeg tarcza 1 _ strona 16.04.jpeg życzenia _ strona .png
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej przez pracodawców - zakres, forma, obowiązki w tym związane z RODO

Termin szkolenia
29 czerwiec 2020 -  godz. 9:00
 Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48 (II piętro sala 60)
 - budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>

Cel szkolenia:
Omówienie najważniejszych aspektów prawa pracy oraz aktualizacja wiedzy uczestników w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy. Wśród zagadnień zaprezentowanych na szkoleniu znajdą Państwo: podstawy prawa pracy, elementy czasu pracy, urlopy a w nich urlopy macierzyńskie itp.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie jest skierowane do pracodawców oraz pracowników działów kadr i hr a także kadry kierowniczej.

PROGRAM

 1. Prowadzenie akt osobowych pracownika
  • zasady prowadzenia akt osobowych
  • co możemy przechowywać a czego nie?
  • oświadczenia w zakresie danych osobowych
 2. Ewidencja czasu pracy – nowe regulacje
  • cel prowadzenia ewidencji
  • czy można jej nie prowadzić?
  • nowe elementy w ewidencji czasu pracy
 3. Pozostałe elementy dokumentacji pracowniczej?
  • dokumentacja urlopowa
  • listy płac
  • karty przydziału odzieży i obuwia roboczego
 4. Elektroniczna forma prowadzenia dokumentacji pracowniczej
  • ogólne zasady
  • wymagania co do systemu informatycznego
  • przekształcenie formy prowadzenia dokumentacji
 5. Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej po 01.01.2019r.
  • wobec kogo ma zastosowanie?
  • dodatkowe obowiązki informacyjne
  • raport imienny do ZUS
 1. Pozostałe zmiany w prawie pracy 
  • wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy
  • Pracownicze Programy Kapitałowe – prawdy i mity
  • zmiany w szkoleniach BHP

Prowadzący:      
Piotr Malinowski - Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalista z zakresu prawa dewizowego, ubezpieczenia społecznego, prawa pracy.  W latach 2010 - 2017 był Inspektorem Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Ekspert w zagadnieniu legalności zatrudnienia cudzoziemców, brał udział w programie Komisji Europejskiej dotyczącym delegowania pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Unii Europejskiej. W latach 2015 – 2017 był również członkiem Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Wieloletni, doświadczony wykładowca - od 1995r prowadzi zajęcia, wykłady i szkolenia związane z prawem.

Forma realizacji szkolenia:

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych wspomaganych prezentacją multimedialną z elementami case study w formie przykładów zawierających analizowane zagadnienia. W trakcie szkolenia prowadzący angażuje również uczestników do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę 
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia
7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie:

1) poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie ,zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej

2) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek otrzymania zaświadczenia
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 375,-zł .
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:461,25 -zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774 536 009, fax. 775 453 457 e-mail: