Dziś jest: 16-11-2019, imieniny: Edmunda, Marii, Marka
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Podatek u źródła w kontekście najnowszych zmian i obowiązków

Termin szkolenia
17 grudzień 2019 godz. 9:00
Cena za osobę: 395,-zł netto*/485,85,-brutto

Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48  (II piętro sala 60)
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225  e-mail

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>

Cel szkolenia
Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają zasady praktycznego stosowania przepisów dotyczących unikania podwójnego opodatkowania w szczególności w zakresie podatku u źródła. Szkolenie pozwoli poznać szczegółowe regulacje podatkowe związane z rozliczaniem otrzymywanych i wypłacanych należności z uwzględnieniem zmian w ustawach podatkowych a także najnowszych aktualizacji Konwencji Modelowej OECD i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Adresaci szkolenia
Adresatami szkolenia są osoby dokonujące rozliczeń w zakresie pobierania i odprowadzania podatku u źródła, a także rozliczania podatku pobranego w innym państwie; pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za rozliczenia pracowników wyjeżdżających za granicę (podróż służbowa i oddelegowanie); osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie zakładu (oddziału); pracownicy i właściciele biur rachunkowych, doradcy podatkowi.

PROGRAM

1. Zmiany w CIT/PIT w zakresie poboru podatku u źródła w 2019 r.

- wprowadzenie pojęcia należytej staranności przy weryfikacji możliwości korzystania ze zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła, kryteria oceny zachowania należytej staranności – na podstawie pism MF, interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądów

- dopuszczenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji dla określonych rodzajów należności podlegających opodatkowaniu u źródła

- nowe brzmienie tzw. małej klauzuli obejścia prawa przy wypłacie należności objętych podatkiem u źródła (uniemożliwienie stosowania zwolnień w przypadku operacji o charakterze sztucznym)

- rewolucyjna zmiana podstawowej metody poboru podatku u źródła dla należności wypłacanych jednemu podatnikowi (rezydentowi lub nierezydentowi) powyżej rocznego limitu 2 mln zł – bezwzględny obowiązek poboru podatku u źródła i możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwrot

- czasowe zawieszenie nowych przepisów zmieniających metodę poboru na okres do 31.12.2019 r.

- możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła na podstawie nowego rodzaju oświadczenia składanego przez podatnika

- możliwość zmiany podstawowej metody poboru podatku u źródła w odniesieniu do dywidend i należności odsetkowych na podstawie nowej opinii o stosowaniu zwolnienia

2. Podstawowe pojęcia związane z opodatkowaniem w transakcjach międzynarodowych
- Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy

- Dochody osiągnięte na terytorium RP – zakres obowiązku poboru podatku w przypadku wypłat na rzecz nierezydentów
- Zasady opodatkowania zagranicznych podatników w Polsce wynikające z ustawy o CIT/PIT

- Pojęcie zakładu w CIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, czym się różni zakład w CIT (permanent establishment) od stałego miejsca prowadzenia działalności w VAT (fixed establishment) i dlaczego organy podatkowe na całym świecie coraz bardziej interesują się tymi pojęciami

3. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

- Konwencja Modelowa OECD jako fundament umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

- Budowa umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – standardowe zapisy, kategorie dochodów, sposób interpretacji

- Przepisy ustawy o CIT/PIT a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – jaka jest między nimi relacja?

4. Opodatkowanie dywidend

- Dywidenda w ustawie o CIT

- Zakres pojęcia dywidendy w Konwencji Modelowej OECD oraz wybranych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

- Zakres i warunki stosowania zwolnienia dla dywidend wypłacanych między spółkami z siedzibą na terytorium UE/EOG
5. Opodatkowanie odsetek

- Podstawowe zasady opodatkowania odsetek w ustawie o CIT

- Zwolnienie dla odsetek wypłacanych między spółkami z siedzibą na terytorium UE/EOG – warunki stosowania

- Opodatkowanie odsetek w świetle wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

- Klauzula rzeczywistego odbiorcy (beneficial owner) w ustawie o CIT – w jaki sposób ogranicza ona stosowanie zwolnienia dla odsetek, wymagane oświadczenia, zmiany w klauzuli od 1.01.2019 r.
6. Opodatkowanie należności licencyjnych oraz usług niematerialnych

- Zakres opodatkowania w ustawie o CIT

- Zakres pojęcia należności licencyjnych w świetle Konwencji Modelowej OECD oraz wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

- Prawa autorskie oraz znaki towarowe

- Licencje na oprogramowanie komputerowe (do własnego użytku, do odsprzedaży, tworzone na indywidualne zamówienie)

- Know-how

- Licencje na korzystanie ze zdjęć lub innych materiałów pobieranych z Internetu

- Usługi doradcze, prawne, księgowe, reklamowe, zarządzania, badania rynku oraz inne usługi niematerialne

- Użytkowanie urządzenia przemysłowego i handlowego – opodatkowanie wynajmu maszyn, serwerów, sprzętu elektronicznego i biurowego

- Wynajem samochodów i innych środków transportu za granicą – pobór podatku u źródła

7. Opodatkowanie dochodów z nieruchomości

- Dochody z nieruchomości na gruncie ustawy o CIT/PIT a zapisy Konwencji Modelowej OECD oraz wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

- Opodatkowanie dochodów z nieruchomości osiągniętych przez nierezydenta w Polsce

- Klauzula nieruchomościowa w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

8. Opodatkowanie wynagrodzeń

- Wynagrodzenia członków zarządu, członków rad nadzorczych, dyrektorów, menedżerów

- Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych za granicę oraz obcokrajowców przyjeżdżających do Polski

- Zmiana rezydencji podatkowej osoby fizycznej (tzw. test rezydencji)

9. Metody unikania podwójnego opodatkowania i zwolnienia od opodatkowania podatkiem u źródła

- Metoda odliczenia proporcjonalnego
- Metoda wyłączenia z progresją

- Wyliczenie stopy procentowej podatku dochodowego

10. Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne związane z poborem podatku u źródła (certyfikaty rezydencji, zeznania, deklaracje, informacje)

- Certyfikat rezydencji – kiedy muszę go mieć, jak długo jest ważny?

- Możliwość posługiwania się kopią certyfikatu od 1.01.2019 r. – których należności dotyczy?, limit 10.000 zł

- Oświadczenia odbiorców należności, dotyczące braku zwolnienia z opodatkowania/posiadania kwalifikowanego udziału – kiedy są wymagane?

- Obowiązek złożenia IFT-R/IFT-2R, CIT-10Z

- ORD-U oraz ORD-W1 – kiedy powstaje obowiązek złożenia?

11. Omówienie potencjalnych skutków związanych z ratyfikacją przez Polskę Konwencji Wielostronnej OECD

- Aktualny wpływ Konwencji na umowy zawarte przez Polskę (zakres zmian)

- Eliminacja podwójnej rezydencji spółek

- Nowe metody unikania podwójnego opodatkowania - klauzula switch over

- Potencjalne zmiany dla Polaków pracujących poza granicami kraju, ale pozostających rezydentami Polski

- Sposoby eliminacji nadużyć w korzystaniu z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

- Przepisy regulujące powstanie zakładu podatkowego – czy ryzyko powstania zakładu w innym kraju będzie teraz większe?

Prowadzący
Łukasz Chłond  – doradca podatkowy, obecnie manager nadzorujący dział podatkowy w międzynarodowej korporacji. Doświadczenie zdobywał pracując w jednej z większych polskich firm doradztwa podatkowego, jako ekspert w dziale VAT, a następnie w międzynarodowej firmie doradczej należącej do tzw. Wielkiej Czwórki, uczestnicząc w projektach związanych z opodatkowaniem VAT podmiotów gospodarczych oraz międzynarodowym planowaniem podatkowym. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, podatkiem od osób prawnych, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz opodatkowaniem międzynarodowym. Autor oraz współautor publikacji o tematyce podatkowej, m.in. dla Dziennika Gazeta Prawna, Rzeczpospolitej, czy miesięcznika Rachunkowość. Doświadczony wykładowca problematyki opodatkowania podmiotów gospodarczych.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe

 • Szkolenie realizowane jest w formie mini wykładów popartych przykładami z życia gospodarczego. W trakcie zajęć angażowani są również uczestnicy do wymiany swoich doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków.
 •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę oraz akty prawne i wzory dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia

 •  7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Warunek otrzymania zaświadczenia
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 395,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:485,85,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Dodatkowe informacje:

 • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
 • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.

  Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>