Dziś jest: 09-03-2021, imieniny: Dominika, Franciszki, Katarzyny
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (PIT) – UJMOWANIE POMOCY TARCZOWEJ W PRZYCHODACH I KOSZTACH I PRZYGOTOWANIE DO ZEZNAŃ ROCZNYCH PIT-36/PIT-36L

Termin szkolenia
22 marzec 2021 -  godz. 9.00-14.30 - szkolenie online !
Cena: 320,-zł netto/os.*/393,60,-zł brutto
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie aktualnych informacji z zakresu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)  oraz zapoznanie uczestników z uchwalonymi zmianami w podatku dochodowym  na rok 2020 W trakcie szkolenia zostaną przybliżone również obowiązki jakie spoczywają na płatnikach w związku z rocznymi rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowych i kadrowo-płacowych oraz do pozostałych osób zainteresowanych rozliczeniami podatkowymi osób fizycznych z tytułu PIT.

Program szkolenia

    KOSZTY PODATKOWE W 2020 ROKU:
•    Konsekwencje działania “białej listy” i mechanizmu podzielonej płatności w podatkach dochodowych i Ordynacji podatkowej od  01.01.2020r, z uwzględnieniem uchwalonych  zmian od 01.07.2020 roku – z mocą od 01.01.2020.
•    pojęcie transakcji o której mowa w art. 19 ustawy prawo przedsiębiorców – teoria a praktyka
•    zmiana w art. 22 p ustawy o PIT i 15d ustawy o CIT – ustalanie kosztów uzyskania przychodów i obowiązek ich korygowania
•    możliwość wyłączenia sankcji za zapłatę na inny niż zgłoszony rachunek – informacja do naczelnika urzędu skarbowego
•    wpływ płatności w procedurze split payment na koszty uzyskania przychodów i odpowiedzialność solidarną z ordynacji podatkowej
•    przepisy przejściowe

•    Ulga za złe długi w podatkach dochodowych – uchwalone zmiany, wejście w życie od 01.01.2020 roku, problemy praktyczne, zmiany związane z Covid-19 ( 01.04/24.06/01.12.2020)
•    zmiany z ustawy o terminach płatności w transakcjach handlowych
•    warunki stosowania ulgi na złe długi u wierzyciela i u dłużnika
•    dokumentowanie ulgi
•    termin uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności
•    nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym
•    nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania przy ustalaniu wysokości zaliczki na PIT/CIT
•    wpływ ulgi na złe długi na zasady rozliczania straty i na rozliczenia w latach następnych
•    ulga na złe długi w podatku zryczałtowanym
•    ulga na złe długi a zmiana formy opodatkowania
•    przepisy przejściowe
    TARCZA  - WSZYSTKIE USTAWY I ICH WPŁYW NA PRZEPISY PODATKOWE:

•    Opodatkowanie świadczeń z „tarczy” – zwolnienie z ZUS, świadczenie postojowe, dofinansowanie kosztów działalności, dofinansowanie kosztów wynagrodzeń, pożyczka i jej umorzenie, subwencja z PFR – co jest opodatkowane a co nie? W którym momencie rozpoznać przychód

•    Koszty uzyskania przychodów – wydatki sfinansowane z dotacji, subwencji – czy są kosztem podatkowym?

•    Jakie wydatki mogą być pokryte z pożyczki, dofinansowania i subwencji, jak dokumentować wydatki aby uniknąć kłopotów?

•    Umorzenie składek ZUS przedsiębiorcy i pracowników – skutki podatkowe, jaka część wynagrodzenia jest kosztem podatkowym, odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

•    Zmiany w ustawach PIT i CIT – odroczenie terminu wpłaty PIT4, nowe zasady odliczania darowizn, nowe zasady rozliczania straty z działalności gospodarczej za rok 2020, zmiany w terminach składania zeznań i podpisywania sprawozdań, zmiany w zwolnieniach podatkowych ( ZFŚS, dofinansowanie wypoczynku dzieci, zapomogi), zmiany terminów na sporządzanie dokumentacji TP, zmiany w uldze na złe długi, zmiany w terminach składania dokumentu ZAW NR.

•    Zmiany w podatku VAT wynikające z przepisów „tarczy” – projektowane zmiany w terminach instalacji kas fiskalnych , przesunięcie terminów na wdrożenie VDEK, przesunięcie terminów nowej matrycy stawek VAT, paragony elektroniczne.

    ROZLICZENIA ROCZNE:

•    Terminy składania zeznań rocznych w 2021 roku.
•    Rozliczenia na zasadach preferencyjnych – małżeńskie, rodzic samotnie wychowujący dziecko, wspólne zeznanie po śmierci małżonka  -warunki, wyłączenia, konsekwencje.
•    Możliwe odliczenia w poszczególnych deklaracjach : składki ZUS i zdrowotne, straty z lat ubiegłych, z uwzględnieniem nowej regulacji związanej z COVID,  ulga na wychowanie dzieci, darowizny zwykłe i covidowe, ulga termomodernizacyjna, ulga rehabilitacyjna, ulga B+R,  inne odliczenia.
•    Odliczenia a umorzone składki ZUS.
•    Dane z PIT 11 – jak prawidłowo ująć, limity kosztów.
•    Problemy praktyczne z ulgą dla młodych.
•    Informacje dodatkowe do przekazania w zeznaniu rocznym ( sposób płatności zaliczek, prowadzenie ksiąg, opodatkowanie zaliczek zaewidencjonowanych w kasie fiskalnej, inne).
•    Wykazywanie zapłaconych zaliczek – czy te zapłacone po 20.01.2021 też ujmujemy ?
•    Inne problemy praktyczne związane z zeznaniami rocznymi
•    Odliczenia od podatku – IKZE, przekazanie 1% na OPP.

    Zmiany w ordynacji podatkowej – od 01.01.2020 i od 01.07.2020.
Mikrorachunek podatnika – w wersji 01.07.2020. Uwaga na niezgodności wpłat z księgowaniem przez US – konieczność korekt, utrata prawa do przekazania 1% podatku.
Zmiany w podatkach dochodowych wynikające z „tarczy antykryzysowej”
•    zmiany limitów zwolnień z podatków
•    zmiany terminów składania zeznań i wpłat zaliczek
•    zmiany zasad rozliczania straty za 2020
•    zmiany w odliczeniach darowizn
•    zmiany zasad wpłat zaliczek uproszczonych 
    Pytania i odpowiedzi – podatki dochodowe w 2020 roku.

WYKŁADOWCA:      

Anna Kędzierska - Adamczyk - Doradca podatkowy z ponad 17 letnim stażem, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, trener z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków – współpracuje z kilkunastoma firmami szkoleniowymi na terenie całego kraju.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online poparte przykładami z życia gospodarczego w trakcie którego omawiane będą najistotniejsze zmiany w przepisach. 
 •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • Autorskie materiały szkoleniowe zostaną przesłane wszystkim zgłoszonym uczestnikom (po dokonaniu płatności) dzień wcześniej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie komentarzy online,  które pozwolą nam podsumować efekty i jakość realizacji szkolenia.

Warunek otrzymania zaświadczenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestnictwo w wykładzie online na podstawie którego słuchacz otrzyma zaświadczenie 

Warunki uczestnictwa oraz forma zgłoszenia na szkolenie:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu online wynosi 320,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:393,60,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.

  Po dokonaniu zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy otrzymujecie Państwo pro formę na podstawie, której należy dokonać płatności na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002. Następnie dokonamy rejestracji  wszystkich zdeklarowanych uczestników szkolenia na platformę  ClickMeeting z której korzystać będziecie Państwo  w trakcie wykładu a to pozwoli nam utworzyć grupę szkoleniową online którą zaprosimy poprzez wysłanie do każdego uczestnika zaproszenia na podany przez Państwa wcześniej e-mail . Otrzymana wiadomość będzie zawierała dostęp do tzw. pokoju szkoleń w którym będzie czekał na Państwa w dniu szkolenia wykładowca.
   
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”

Dodatkowe informacje:

 • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
 • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>