Dziś jest: 22-01-2021, imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH w kontekście płatnika i listy płac. Roczne rozliczenie podatku za 2020r., zmiany na 2021r.

Termin szkolenia
22 styczeń 2021 -  godz. 9.00-14.30 - szkolenie online !
Cena: 320,-zł netto/os.*/393,60,-zł brutto
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie aktualnych informacji z zakresu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)  oraz zapoznanie uczestników z uchwalonymi zmianami w podatku dochodowym  na rok 2020 W trakcie szkolenia zostaną przybliżone również obowiązki jakie spoczywają na płatnikach w związku z rocznymi rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów księgowych i kadrowo-płacowych oraz do pozostałych osób zainteresowanych rozliczeniami podatkowymi osób fizycznych z tytułu PIT.

Program szkolenia

 1. Podstawowe zasady opodatkowania i oskładkowania wynagrodzeń ze stosunku pracy w 2020 r. i 2021 r.:
  - przychód,
  - nieodpłatne świadczenia,
  - koszty uzyskania przychodu,
  - ulga w podatku,
  - stosowanie skali,
  - oświadczenia pracownika,
  - ulga dla młodych,
  - zmiany limitów zwolnień w związku z COVID-19
 2. Rozliczanie dofinansowań i subwencji otrzymanych w związku z COVID-19 w ujęciu podatkowym w praktyce.
 3. Wynagrodzenie za czas kwarantanny, problemy praktyczne, zmiany w zasiłkach.
 4. ynagrodzenie za pracę w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca a absencja związana z COVID-19.
 5. Wynagrodzenie kosztem uzyskania – problemy w związku ze świadczeniami otrzymanymi w czasie COVID-19.
 6. Izolacja, kwarantanna – dokumenty i usprawiedliwianie nieobecności po zmianach z 2 listopada 2020 r.
 7. Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń - stanowiska organów skarbowych i ZUS:
  - używanie samochodu służbowego do celów prywatnych - używanie samochodu prywatnego do celów służbowych - koszty związane z oddelegowaniem,
  - opodatkowanie szczepień ochronnych,
  - opodatkowanie testów i zapewnienia maseczek.
 8. Delegacje służbowe w praktyce - problemy z rozliczaniem i opodatkowaniem:
  - świadczenia w delegacji,
  - kiedy zwolnienie z ZUS i podatku, a kiedy obciążenia - rozliczanie podróży samochodem prywatnym,
  - jazdy lokalne samochodem pracownika.
 9. Pracownicze Plany Kapitałowe - zadania działu płac związane z ich wdrożeniem:
  - przygotowanie do wdrożenia, ważne pojęcia i terminy,
  - organizacja pracy i dokumentacja,
  - przygotowanie programu płacowego - obsługa aplikacji PPK.
 10. Uchwalone zmiany w podatku dochodowym na 2021 r.:
  - nowe druki PIT 11, PIT 4R, PIT 8AR,
  - ulga abolicyjna,
  - stawki, wskaźniki,
  - umowy o dzieło,
  - minimalne wynagrodzenie - zmiany w uldze dla młodych - planowane zmiany w oskładkowaniu umów zleceń.
 11. Nieodpłatne świadczenia i inne benefity dla pracowników, a podatek dochodowy:
  - definicja i zakres nieodpłatnych świadczeń,
  - zasady opodatkowania nieodpłatnych świadczeń,
  - podleganie składkom,
  - różnice w opodatkowaniu osób młodych.
  - świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz ze środków obrotowych,
  - pakiety medyczne – ubezpieczenia grupowe,
  - świadczenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
  - dojazd do pracy,
  - udostępnianie komputera i telefonu oraz innych narzędzi pracy,
  - świadczenia związane z bhp,
  - świadczenia przysługujące pracownikom w okresie pobierania świadczeń chorobowych,
  - świadczenia dla rodzin zmarłego pracownika, emeryta lub rencisty,
  - świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych - finansowane z ZFŚS i ze środków obrotowych,
  - paczki, bony towarowe, karty przedpłacone,
  - zapomogi losowe,
  - świadczenia dla dzieci i młodzieży do lat 18.

WYKŁADOWCA:      

Anna Kędzierska - Adamczyk - Doradca podatkowy z ponad 17 letnim stażem, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, trener z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków – współpracuje z kilkunastoma firmami szkoleniowymi na terenie całego kraju.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online poparte przykładami z życia gospodarczego w trakcie którego omawiane będą najistotniejsze zmiany w przepisach. 
 •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • Autorskie materiały szkoleniowe zostaną przesłane wszystkim zgłoszonym uczestnikom (po dokonaniu płatności) dzień wcześniej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie komentarzy online,  które pozwolą nam podsumować efekty i jakość realizacji szkolenia.

Warunek otrzymania zaświadczenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestnictwo w wykładzie online na podstawie którego słuchacz otrzyma zaświadczenie 

Warunki uczestnictwa oraz forma zgłoszenia na szkolenie:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu online wynosi 320,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:393,60,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.

  Po dokonaniu zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy otrzymujecie Państwo pro formę na podstawie, której należy dokonać płatności na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002. Następnie dokonamy rejestracji  wszystkich zdeklarowanych uczestników szkolenia na platformę  ClickMeeting z której korzystać będziecie Państwo  w trakcie wykładu a to pozwoli nam utworzyć grupę szkoleniową online którą zaprosimy poprzez wysłanie do każdego uczestnika zaproszenia na podany przez Państwa wcześniej e-mail . Otrzymana wiadomość będzie zawierała dostęp do tzw. pokoju szkoleń w którym będzie czekał na Państwa w dniu szkolenia wykładowca.
   
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”

Dodatkowe informacje:

 • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
 • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>