Dziś jest: 17-04-2021, imieniny: Anicety, Klary, Rudolfina
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego – I i II stopień (180 godz.)

Termin szkolenia 
15 maj -  27 listopad 2021
trwa nabór do grupy
- szkolenie online !!!
Cena: 2900,-zł netto/os.*/3567,-zł brutto
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail
UWAGA!  Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość starania się o dofinansowania do niniejszego szkolenia poprzez; 
Bazę Usług Rozwojowych - sczegółowe infromacje dotyczące oferty na BUR....
kryteria otrzymania dofinansowania.....
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)  - szczegółowe infromacje........
 

Celem kształcenia jest przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu samodzielnego księgowego / specjalisty ds. rachunkowości.

Adresaci kursu:
Kurs  z księgowości adresowany jest do osób, które:
- nie znają jeszcze zasad księgowych i planują rozpoczęcie pracy zawodowej związanej z tą dziedziną,
- zdobywały wiedzę kilka lub kilkanaście lat temu i chcą ją uaktualnić oraz uzupełnić,
- pracują już od lat w księgowości ale zajmują się tylko wąskim zakresem zadań i chciałyby poszerzyć swoją wiedzę na temat całego obszaru funkcjonowania księgowości ,
- zamierzają zostać
samodzielnym księgowym.

 • Tematyka kursu pozwala na poznanie zasad rachunkowości w zakresie potrzebnym do prowadzenia ksiąg rachunkowych w małych oraz średnich jednostkach.
 • W trakcie trwania kursu, uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe.
 • Cały kurs obejmuje swoim programem I i II stopień certyfikacji zawodu księgowego przygotowując w ten sposób uczestników do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych począwszy od dekretacji i księgowania dowodów księgowych, aż po przygotowanie sprawozdania finansowego w postaci Bilansu i Rachunku Zysków i Strat.

Program kursu obejmuje swoim zakresem następujący obszar zagadnień:
1. Majątek przedsiębiorstwa jako przedmiot rachunkowości:
- w tym pojęcie i metody rachunkowości oraz charakterystyka majątku przedsiębiorstwa.
2. Operacje gospodarcze i ich wpływ na zmiany majątku przedsiębiorstwa:
- w tym wpływ operacji gospodarczych na zmiany bilansu oraz dokumentowanie operacji gospodarczych.
3. Zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach”
- w tym funkcjonowanie kont bilansowych i wynikowych, księgi rachunkowe, zestawienie obrotów i sald, poprawianie błędów księgowych.
4. Operacje gospodarcze w ramach poszczególnych zespołów kont:
- Zespół 0 - Aktywa trwałe,
- Zespół 1 - Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe,
- Zespół 2 - Rozrachunki i roszczenia,
- Zespół 3 - Materiały i towary,
- Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie,
- Zespół 5 - Koszty według typów działalności i ich rozliczenie,
- Zespół 6 - Produkty i rozliczenia międzyokresowe,
- Zespół 7 - Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem,
- Zespół 8 - Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne i wynik finansowy.
5. Podatek dochodowy oraz podatek VAT w działalności gospodarczej:
- w tym zakres podmiotowy i przedmiotowy tych podatków i ich wpływ na ewidencję księgową.
6. Zasady ustalania wyniku finansowego a warianty sprawozdawcze rachunku zysków i strat:
- w tym ustalenie wyniku ze sprzedaży i wyniku finansowego netto, ustalenie wyniku finansowego metodą kalkulacyjną i porównawczą.
7. Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa:
- w tym sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat - wariant porównawczy i kalkulacyjny.
8. Egzamin wewnętrzny podsumowujący całość omówionego materiału.
9. Warsztaty komputerowe z wykorzystaniem programu SYMFONIA lub REWIZOR:

a) nauka samodzielnej obsługi programu księgowego w tym:
* wprowadzanie operacji finansowych m.in. :
- faktur zakupu oraz sprzedaży,
- obrót towarowy WZ, PZ, RW,
- WB, KW, KP, LP, LT etc.
b) tworzenie bilansu otwarcia, kręgu kosztowego oraz bilansu zamknięcia,
c) tworzenie raportów,
d) generowanie dokumentów do Urzędu Skarbowego,
e) zatoczenie pełnego koła od Bilansu otwarcia po sprawozdanie finansowe na koniec roku obrotowego.

Prowadzący:
Anna Suchińska - dydaktyk rachunkowości z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, praktyk wieloletni współpracownik Instytutu Szkolenia Ekonomiczno-Prawnego w Opolu cieszący się bardzo dobrą opinią wśród słuchaczy kursu.

Izabela Golenia -  praktyk życia gospodarczego, posiadający ogromne doświadczenie związane z codziennym doświadczeniem zawodowym w zakresie zagadnień księgowo - podatkowych. Wieloletni współpracownik Instytutu Szkolenia Ekonomiczno-Prawnego w Opolu cieszący się bardzo dobrą opinią wśród słuchaczy kursu.

Forma realizacji kursu:

 • Kurs realizowany jest w formie wykładów online
 • Program szkolenia oprócz zajęć w formie mini-wykładów i ćwiczenia w ramach rozwiązywania typowych zadań księgowych obejmuje również zajęcia komputerowe na programie Symfonia FK lub Rewizor FK. w ramach których uczestniczy księgują typowe operacje gospodarcze  zaczynając od Bilansu otwarcia a kończąc na  Bilansie zamknięcia.
 • W trakcie zajęć są  angażowani również uczestnicy do wymiany swoich doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków.
 • Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W ramach kursu są także omawiane przykłady podawane przez uczestników ze wskazaniem najlepszych praktyk w zakresie ekonomiczno-prawnym. 
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Efektem kształcenia na kursie będzie:

1)      poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie dokonywanych rozliczeń,
2)      umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia:

 • Czynny udział w zajęciach online – minimum 70% obecności
 • Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują  zaświadczenia ukończenia kursu. 

Czas trwania kursu:

 • Liczba godzin zajęć na kursie wynosi 180 godz. lekcyjnych (23 spotkania)

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 2.900,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio: 3.567,-zł od osoby).
 • UWAGA ! Dla osób zgłoszonych prywatnie nie prowadzących działalności gospodarczej specjalny 10% rabat:  cena szkolenia 3.210,-zł brutto !
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Po dokonaniu zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy otrzymujecie Państwo pro formę na podstawie, której należy dokonać płatności na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002. Następnie dokonamy rejestracji  wszystkich zdeklarowanych uczestników szkolenia na platformę  ClickMeeting z której korzystać będziecie Państwo  w trakcie wykładu a to pozwoli nam utworzyć grupę szkoleniową online którą zaprosimy poprzez wysłanie do każdego uczestnika zaproszenia na podany przez Państwa wcześniej e-mail . Otrzymana wiadomość będzie zawierała dostęp do tzw. pokoju szkoleń w którym będzie czekał na Państwa w dniu szkolenia wykładowca.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Zajęcia szkoleniowe prowadzone są metodami aktywnymi i obejmują: wykłady, ćwiczenia praktyczne, prace kontrolne, egzamin pisemny.
 • Kurs jest realizowany w weekendy - zajęcia szkoleniowe odbywają się w soboty i niedziele mniej więcej co dwa tygodnie w godz. 9.00-15.00 - zgodnie z harmonogramem zajęć.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”

Szkolenie o tej samej tematyce możemy zrealizować dla Państwa w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z nami.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel./fax: /77/ 453-60-09, e-mail: