Dziś jest: 19-06-2021, imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Wynagrodzenia i lista płac od podstaw (56 godz.)

Termin szkolenia 
trwa nabór do grupy - szkolenie online !!!
(łącznie 9 spotkań - 56 godz.)
Cena: 1400,-zł netto/os.*/1722,-zł brutto
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>

Cel kursu:
Wskazanie prawidłowych sposobów dokonywania naliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach, nowych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie naliczania wynagrodzeń. Wskazanie najczęstszych błędów związanych z naliczaniem wynagrodzeń i sposobów ich rozwiązywania. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

Adresaci kursu:
Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy dotyczącej zagadnień płacowych oraz osób, które chcą ugruntować posiadaną wiedzę poprzez praktyczne ćwiczenia oraz połączenie przepisów z ich interpretacjami i wyliczeniami na liście płac. Zajęcia mają charakter warsztatowy oparty na analizie różnych przypadków i przepisów prawnych z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego i ich zastosowania w praktyce.

Uczestnik kursu nabędzie umiejętność:
- stosowania przepisów prawa dotyczących spraw kadrowych i płacowych;
- obliczania składników wynagrodzeń i świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych, sporządzania list płac,
- sporządzania deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych z tytułu ubezpieczeń ZUS
- sporządzania deklaracji i zeznania podatkowe dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z wypłacaniem wynagrodzeń;


PROGRAM

I. Wynagrodzenia
1. Rodzaje wynagrodzeń ze stosunku pracy.
2. Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych.
3. Elementy listy płac

II. Ubezpieczenia społeczne
1. Zasady podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.
2. Ubezpieczenie zdrowotne.
3. Zasady ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe.
4. Inne zagadnienia związane z rozliczaniem składek.
5. Zadanie – ćwiczenie.

III. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym
1. Ustalanie rodzaju przychodu, podstawy opodatkowania i obliczanie zaliczki na podatek dochodowy.
2. Zadanie – ćwiczenie

IV. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
1. Rodzaje świadczeń
2. Dokumentowanie i ustalanie prawa do świadczeń
3. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń ich wysokości i okresu wypłaty
4. Ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczeń społecznych
5. Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy
6. Zadanie – ćwiczenie

V. Pozostałe zagadnienia
1. obowiązkowe i dobrowolne potrącenia
2. potrącenia z wynagrodzenia za pracę i z zasiłków
3. potrącenia z umów cywilno-prawnych
4. Lista płac – ćwiczenie.
Test zaliczeniowy

VI. Obsługa programu kadrowo-płacowego (SYMFONIA)

Prowadzący:

Iwona Hendel - Ekonomista, trener z zakresu wynagrodzeń i dodatkowych świadczeń dla pracowników, zleceniobiorców, menedżerów. 14 letnia praktyka w działach kadr i płac, począwszy od biura rachunkowego po stanowisko decyzyjne w dziale personalnym firmy. Obecnie trener wewnętrzny  w międzynarodowej korporacji z zakresu zagadnień prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń. Specjalista ds. audytów i doradztwa w/w zakresie. Stały współpracownik naszej firmy.

Forma realizacji kursu i materiały szkoleniowe:

Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online.

 • W trakcie kursu dobierane są metody szkolenia tj.: wykłady, dyskusje moderowane, studia przypadku, symulacje, sesje pytań i odpowiedzi.
 • Stosowane metody mają na celu nabycie określonej umiejętności, wprawy w wykonywaniu zadań zawodowych czy utrwalenia wiedzy.
 • Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców.
 • Po zakończeniu realizacji kursu uczestnicy wypełniają kwestionariusz, badający opinie i odczucia osób biorących udział w szkoleniu na temat zrealizowanego programu szkoleniowego.

Efektem kształcenia na kursie będzie:

 • poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie rozliczeń
 • umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunek ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia:

 • Czynny udział w zajęciach online
 • Zaliczenie testu - zaliczeniem jest ocena pozytywna, którą uzyskuje się po zdobyciu co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia,
 • Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują  zaświadczenia ukończenia kursu. 

Czas trwania kursu:

 • Liczba godzin zajęć na kursie wynosi 56 godz. lekcyjnych (8 spotkań)

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 1400,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio: 1722,00 zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Po dokonaniu zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy otrzymujecie Państwo pro formę na podstawie, której należy dokonać płatności na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002. Następnie dokonamy rejestracji  wszystkich zdeklarowanych uczestników szkolenia na platformę  ClickMeeting z której korzystać będziecie Państwo  w trakcie wykładu a to pozwoli nam utworzyć grupę szkoleniową online którą zaprosimy poprzez wysłanie do każdego uczestnika zaproszenia na podany przez Państwa wcześniej e-mail . Otrzymana wiadomość będzie zawierała dostęp do tzw. pokoju szkoleń w którym będzie czekał na Państwa w dniu szkolenia wykładowca.
 • Kurs jest realizowany w weekendy - zajęcia szkoleniowe odbywają się w soboty i niedziele mniej więcej co dwa tygodnie w godz. 9.00-15.00 -a także co drugi wolny weekend w piątki w godz. 16.15 - 19.30 zgodnie z harmonogramem zajęć.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”

 Szkolenie o tej samej tematyce możemy zrealizować dla Państwa w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z nami

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel./fax: /77/ 453-60-09, e-mail: 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>