Dziś jest: 15-11-2019, imieniny: Amielii, Idalii, Leopolda
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Bilans 2019 - księgowe zamknięcie roku

Termin szkolenia
3 grudzień 2019 - godz. 9.00 - termin potwierdzony !
Centrum Opola

Cel szkolenia
Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2018 r., w kontekście aktualnych przepisów oraz najnowszych zmian, które mają wpływ na sprawozdanie finansowe. Podczas szkolenia prowadzący będzie zwracał szczególną uwagę na problemy księgowego zamknięcia roku z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się błędów oraz różnic które mogą wynikać z przepisów podatkowych.  Uwaga prowadzącego szkolenie będzie skupiona na praktycznych kwestiach zamykania ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego

Adresaci szkolenia
Szkolenie jest adresowane do osób odpowiedzialnych za zamykanie ksiąg rachunkowych i  sporządzających sprawozdania finansowe jednostek, a także do pozostałych osób zainteresowanych tą tematyką w tym do księgowych, pracowników biur rachunkowych, właścicieli firm, dyrektorów finansowych itd.

PROGRAM

1. Zmiany w regulacjach prawnych mających wpływ na sprawozdanie finansowe

1.1. Zmiany w ustawie o rachunkowości

1.1. Prawa do uproszczeń w świetle rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym

1.2. Zmiany w krajowych standardach rachunkowości i nowe stanowiska

1.3. Wizja przyszłości – zmiany od 2020 r.

2. Elektronizacja sprawozdań finansowych

2.1. Zakres i przedmiot elektronizacji sprawozdań

2.2. Przygotowania e-sprawozdania – spójność z zasadami (polityką) rachunkowości

2.3. Najczęstsze problemy przy sporządzaniu  e-sprawozdania – podpisywanie i składanie 

3. Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego i zamykania ksiąg

3.1. Czynności przygotowawcze – sprawdzanie poprawności formalnej i kompletności zapisów

3.2. Inwentaryzacja

3.3. Nadrzędne zasady sporządzania sprawozdań finansowych

3.4. Jednostki powiązane i trwale zaangażowane w kapitale innej jednostki

4. Zagadnienia szczegółowe

4.1. Pozycje bilansu – ujmowanie,  wycena i prezentacja  aktywów i pasywów 

4.2. Przychody i koszty – ujmowanie w księgach i prezentacja w rachunku zysków i strat

4.3. Informacja dodatkowa – zakres i prezentacja

4.4. Rachunek przepływów pieniężnych

4.5. Zestawienie zmian w kapitale

4.6. Sprawozdanie z działalności

5. Procedura zamknięcia ksiąg rachunkowych – obowiązki kierownika jednostki

5.1. Zdarzenia po dacie bilansu 

5.2. Przygotowanie sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych do badania 

5.3. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego 

5.4. Składanie i upublicznianie sprawozdania finansowego

Prowadzący
dr Monika Król-Stępień - Biegły rewident nr 10302, członek zarządu kancelarii audytorskiej Quatro sp. z o.o. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych  w Katedrze Rachunkowości Finansowej i Kontroli  Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz szkoleniowiec współpracujący z wieloma jednostkami w Polsce w tym m.in. ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Krajową Izbą Biegłych Rewidentów w zakresie procedur poprawnego zamykania ksiąg i sporządzania sprawozdań finansowych, szkoleń z rachunkowości i podatków oraz szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów. Wykładowca stale podnoszący poziom wiedzy poprzez udział w konferencjach organizowanych  dla  biegłych rewidentów,  w konferencjach międzynarodowych oraz licznych szkoleniach z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego i audytu.  Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zagadnieniach kontroli wewnętrznej oraz prowadzeniu ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowane jest w formie mini wykładów popartych przykładami z życia gospodarczego. W trakcie zajęć angażowani są również uczestnicy do wymiany swoich doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków.
 •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę oraz akty prawne i wzory dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia:

 •  7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Warunek otrzymania zaświadczenia
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 350,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:430,50-zł od osoby).
 • Istnieje możliwość zakupienia książki "Zamknięcie roku 2019" wydawnictwa "Rachunkowość", w cenie 189,-zł brutto (cena zawiera 5 % VAT).
 • Należność za szkolenie płatne po potwierdzeniu szkolenia na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>