Dziś jest: 17-04-2021, imieniny: Anicety, Klary, Rudolfina
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Zasady rozliczania czasu pracy w praktyce

Termin szkolenia:
I termin: 21 wrzesień 2017
I termin: 11 październik 2017
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48 (II piętro) - godz. 9.00
 - budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką

Cel szkolenia:

Praktyczne omówienie zagadnień i przybliżenie problemów związanych z czasem pracy w tym w szczególności:
• Zagadnienia z pojęć dotyczących czasu pracy. Zostaną wskazane prawidłowe zasady ustalania doby pracowniczej, ustalenia dnia wolnego, niedzieli, świąt.
• Zasady prawidłowego tworzenia i zmian harmonogramów, prowadzenia ewidencji casu pracy, rozliczania nadgodzin.
• Wady i zalety wprowadzenia równoważnego czasu pracy w porównaniu z innymi systemami czasu pracy. Na co należy zwracać szczególną uwagę przy równoważnym czasie pracy, jaki będzie miał wpływ na inne uprawnienia pracownicze.
• Najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących w zakresie czasu pracy.
• Najczęściej popełniane błędy w zakresie rozliczania czasu pracy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.
• Sankcje karne, które grożą za nieprzestrzeganie zasad rozliczania czasu pracy.

Program szkolenia: 

1. Czas pracy – zasady dotyczące ustalania czasu pracy, momentu rozpoczęcia i zakończenia pracy. Wskazanie znaczenia uregulowań formalnych dla celów prawidłowego rozliczania czasu pracy:
o    uregulowania ustawowe
o    wewnętrzne zasady dotyczące czasu pracy
o    ewidencjonowanie czasu pracy
o    wyjścia służbowe i prywatne – rozliczanie
2.      Systemy i rozkłady czasu pracy – najważniejsze i najczęściej stosowane systemy i rozkłady czasu pracy. Wskazanie najlepszych systemów czasu pracy w zależności od potrzeb pracodawcy:
o   podstawowy
o   równoważny
o zadaniowy
o indywidualny
o czterobrygadówka
o pozostałe systemy czasu pracy
o ćwiczenia z zakresu wyboru najlepszego systemu czasu w zależności od charakteru pracy, warunków wykonywania pracy, zmianowości
3. Planowanie i rozliczanie czasu pracy – przedstawienie sposobów planowania czasu pracy w uwzględnieniem różnych aspektów funkcjonowania organizacji:
o wymiar czasu pracy
o rozliczenie czasu pracy w razie ustania zatrudnienia w trakcie okresu rozliczeniowego
o planowanie godzin pracy w miesięcznych oraz dłuższych okresach rozliczeniowych
o jak planować pracę, w zależności od stosowanego systemu czasu pracy
o czy można pracować więcej niż 40 godzin w tygodniu
o ćwiczenia z zakresu planowania czasu pracy w różnych okresach rozliczeniowych z uwzględnianiem fluktuacji zapotrzebowania na pracowników, sezonowości wykonywania zadań lub produkcji,
4. Odpoczynki dobowe i tygodniowe - wskazanie jak należy obliczać należne odpoczynki oraz zapoznanie z najlepszymi sposobami planowania odpoczynków z uwzględnieniem potrzeb organizacji:
o ile godzin odpoczynku trzeba zapewnić w zależności od stosowanego systemu czasu pracy
o kiedy i komu nie trzeba zapewniać odpoczynku dobowego
o jak i kiedy równoważyć naruszony dobowy odpoczynek
o odpoczynek tygodniowy jak prawidłowo go zaplanować
o czy podróż służbowa może naruszać prawo do odpoczynku
o kiedy, po powrocie z podróży służbowej, pracownik może rozpocząć pracę
o ćwiczenia z zakresu prawidłowego ustalania odpoczynków dobowych i tygodniowych, uwzględniania w pracy zmianowej,
5. Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy –  prawidłowe planowanie harmonogramów pracy z uwzględnianiem celów stawianych przed organizacją, kiedy trzeba tworzyć harmonogramy czasu pracy:
o na jaki okres muszą być tworzone harmonogramy
o jak i z jakim wyprzedzeniem ogłaszać harmonogram
o jakie kroki trzeba poczynić, aby móc zmieniać harmonogramy czasu pracy
o czym różni się harmonogram czasu pracy od ewidencji czasu pracy i jakie są miedzy nimi związki
o ćwiczenia z zakresu tworzenia harmonogramów w różnych aspektach działalności produkcyjnej,
6. Dopuszczalność pracy w niedzielę i święta – możliwości właściwego planowania i rozliczania czasu pracy w niedzielę i święta. 
o uprawnienia pracowników:

o rekompensata za pracę w niedzielę i święta
o praca w święto przypadająca w dniu wolnym
7. Praca w godzinach nadliczbowych – rozwiązania przy niedopuszczaniu do powstawania nadgodzin, prawidłowego rozliczania czasu pracy w godzinach nadliczbowych oraz sposobów dokumentowania rozliczeń w zakresie nadgodzin, przesłanki pracy w godzinach nadliczbowych:
o godziny nadliczbowe jako konsekwencja naruszenia doby pracowniczej
o oddawanie czasu wolnego: wypłata dodatku za nadgodziny, ustalenie "normalnego wynagrodzenia" za pracę, dodatki za godziny nadliczbowe
o rekompensata pracy w dniu wolnym
o udzielenie dnia wolnego a liczba przepracowanych godzin
o rozliczanie nadgodzin niepełnoetatowców
o dyżur pracowniczy
o ćwiczenia z rozliczania nadgodzin – ustalanie liczby nadgodzin, oddawanie czasu wolnego
8. Wykroczenia z zakresu czasu pracy oraz konsekwencje prawne i finansowe wynikające z popełnianych błędów przy rozliczaniu czasu pracy:
o wykroczenia
o przestępstwa
o zakres czasowy regulacji należności pracowniczych
o odpowiedzialność osobista, a odpowiedzialność organizacji za nieprawidłowości
9. Dyskusja i zakończenie.

Prowadzący:                 

Pracownik administracji publicznej zajmujący się poradnictwem z zakresu przestrzegania przepisów prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy. Specjalista w zakresie prawnej ochrony stosunku pracy, czasu pracy, uprawnień rodzicielskich pracowników, prawa do wypoczynku. Od 1984 r. związany z szeroko pojętym zakresem zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada duże doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji przepisów dokonywanych przez organy państwowe. Specjalizuje się w zakresie szkoleń i konsultingu z zakresu:
- prawnej ochrony stosunku pracy
- czasu pracy (systemy czasu pracy)
- uprawnień rodzicielskich
- prawo do wypoczynku.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

  • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 365,-zł .
  • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:448,95-zł od osoby).
  • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
  • Należność za szkolenie płatne po potwierdzeniu szkolenia na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
  • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
  • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
  • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.


Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel./fax: /77/ 453-60-09, e-mail: