Dziś jest: 24-10-2020, imieniny: Arety, Marty, Marcina
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Lista płac i wynagrodzenia z uwzględnieniem Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Termin szkolenia:
3 listopad 2020 - godz. 9:00 - szkolenie online !
Cena: 320,-zł netto/os. (393,60,-zł brutto)
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail biuro@isepszkolenia.pl

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>

Cel szkolenia
Wskazanie prawidłowych sposobów dokonywania naliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach, nowych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie naliczania wynagrodzeń. Wskazanie najczęstszych błędów związanych z naliczaniem wynagrodzeń i sposobów ich rozwiązywania. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

Adresaci szkolenia
Szkolenie przeznaczony jest dla osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy dotyczącej zagadnień płacowych oraz osób, które chcą ugruntować posiadaną wiedzę poprzez praktyczne ćwiczenia oraz połączenie przepisów z ich interpretacjami i wyliczeniami na liście płac. Zajęcia mają charakter warsztatowy oparty na analizie różnych przypadków i przepisów prawnych z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego i ich zastosowania w praktyce.

PROGRAM

1.    Dokumentacja płacowa – jak poprawnie sporządzać i naliczać płace?
2.    Minimalne wynagrodzenie
•    porównanie minimalnego wynagrodzenia z umów o pracę i umów zlecenia
•    składniki wchodzące w skład minimum
•    wpływ zmiany wynagrodzenia minimalnego na inne składniki wynagrodzenia - składniki wynagrodzenia przyjmowane do obliczenia płacy minimalnej
3.    Możliwe błędy przy naliczaniu wynagrodzeń:
•    naliczenia wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop
•    ustalanie stałych i zmiennych składników w podstawie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu
•    elementy zmienne w podstawie urlopowej (premie, nagrody, dodatki)
•    zmiana elementów wynagrodzenia a podstawa urlopowa
•    podstawa wynagrodzenia urlopowego ponownie zatrudnionego pracownika
•    naliczenia odpraw i odszkodowań
•    rozliczanie pracy wykonywanej w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, niedziele i święta
•    ustalanie wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności
•    wynagrodzenie przy różnych rodzajach nieobecności w jednym miesiącu
•    ustalenie wynagrodzenia w przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca: oraz w przypadku rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca
•    ustalanie wynagrodzenia za pracę oraz świadczenia chorobowego za ten sam dzień,
•    wypłata pracownikowi zawyżonej kwoty wynagrodzenia
•    wypłata wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia a ulga podatkowa i koszty uzyskania przychodów
•    śmierć pracownika – konsekwencje podatkowe, cywilnoprawne i składkowe
4.    Nowości w 2020 roku - zmiany w zakresie naliczania wynagrodzeń, opodatkowania wypłat oraz podlegania składkom ZUS
5.    PPK – rozliczanie składek

•    wpłaty podstawowe i dobrowolne finansowane przez podmiot zatrudniający i przez uczestnika
•    naliczania wynagrodzenia uczestnika
•    przygotowanie dokumentów rozliczeniowych dla instytucji finansowych,
•    potrącenia z wynagrodzenia a składki PPK
•    wykazywanie na dokumentach rozliczeniowych korygowanych składek PPK
•    opodatkowanie składek finansowanych przez pracodawcę 
•    wypłata środków z PPK – kiedy zwolnienie od podatku dochodowego a kiedy podatek ryczałtowy
•    zwolnienie od podatku od spadków i darowizn środków po zmarłym pracowniku
•    sankcje dla pracodawcy za błędy przy realizacji obowiązków związanych z PPK

Prowadzący:

Ekonomista, trener z zakresu wynagrodzeń i dodatkowych świadczeń dla pracowników, zleceniobiorców, menedżerów. 14 letnia praktyka w działach kadr i płac, począwszy od biura rachunkowego po stanowisko decyzyjne w dziale personalnym firmy. Obecnie trener wewnętrzny  w międzynarodowej korporacji z zakresu zagadnień prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń. Specjalista ds. audytów i doradztwa w/w zakresie. Stały współpracownik naszej firmy.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe:

 • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online poparte przykładami z życia gospodarczego w trakcie którego omawiane będą najistotniejsze zmiany w przepisach kadrowo-płacowych. 
 •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • Autorskie materiały szkoleniowe zostaną przesłane wszystkim zgłoszonym uczestnikom (po dokonaniu płatności) dzień wcześniej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie komentarzy online,  które pozwolą nam podsumować efekty i jakość realizacji szkolenia.

Warunek otrzymania zaświadczenia:
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestnictwo w wykładzie online na podstawie którego słuchacz otrzyma zaświadczenie 

Warunki uczestnictwa oraz forma zgłoszenia na szkolenie:

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu online wynosi 320,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:393,60,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.

  Po dokonaniu zgłoszenia poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy otrzymujecie Państwo pro formę na podstawie, której należy dokonać płatności na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002. Następnie dokonamy rejestracji  wszystkich zdeklarowanych uczestników szkolenia na platformę  ClickMeeting z której korzystać będziecie Państwo  w trakcie wykładu a to pozwoli nam utworzyć grupę szkoleniową online którą zaprosimy poprzez wysłanie do każdego uczestnika zaproszenia na podany przez Państwa wcześniej e-mail . Otrzymana wiadomość będzie zawierała dostęp do tzw. pokoju szkoleń w którym będzie czekał na Państwa w dniu szkolenia wykładowca.
   
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”

Dodatkowe informacje:

 • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
 • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>
Instrukcja rejestracji na szkolenie online>>