Dziś jest: 10-04-2020, imieniny: Borysławy, Makarego, Michała
Kopia tarcza 1 _ strona 20.04.jpeg tarcza 1 _ strona 16.04.jpeg życzenia _ strona .png
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Lista płac i wynagrodzenia 2020 - rozliczenia różnych składników wynagrodzenia w 2020 r. z uwzględnieniem nowych Pracowniczych Planów Kapitałowych i zmian w podatku PIT

Termin szkolenia
22 maj 2020 - godz. 9:00
Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48  (II piętro) 
 - budynek na skrzyżowaniu ul. Ozimskiej z Katowicką

Cel szkolenia
Wskazanie prawidłowych sposobów dokonywania naliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach, nowych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie naliczania wynagrodzeń. Wskazanie najczęstszych błędów związanych z naliczaniem wynagrodzeń i sposobów ich rozwiązywania. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

Adresaci szkolenia
Szkolenie przeznaczony jest dla osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy dotyczącej zagadnień płacowych oraz osób, które chcą ugruntować posiadaną wiedzę poprzez praktyczne ćwiczenia oraz połączenie przepisów z ich interpretacjami i wyliczeniami na liście płac. Zajęcia mają charakter warsztatowy oparty na analizie różnych przypadków i przepisów prawnych z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego i ich zastosowania w praktyce.

Program szkolenia

 1. Minimalne wynagrodzenie
 • porównanie minimalnego wynagrodzenia z umów o pracę i umów zlecenia
 • składniki wchodzące w skład minimum
 • wpływ zmiany wynagrodzenia minimalnego na inne składniki wynagrodzenia - składniki wynagrodzenia przyjmowane do obliczenia płacy minimalnej
 • Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca – zasady ustalania wynagrodzenia w przypadku wystąpienia nieobecności z różnych przyczyn
 • zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca
 • analiza trudnych przypadków
 1. Zasady stosowania zwolnienia PIT dla osób młodych
 • zakres przedmiotowy ulgi
 • rodzaj dochodów  podlegających zwolnieniu
 • limit objęty zwolnieniem w roku 2019 i w kolejnych latach
 • zaniechanie poboru podatku a oświadczenie pracownika
 • składki ZUS od dochodów wolnych od PIT
 • naliczanie kosztów od dochodów wolnych od PIT
 • zakres informacji wykazywanych w PIT-11 za rok 2019
 • wartości kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy
 • zakres obowiązywania regulacji, potrącanie kosztów pracowniczych w okresie od 1.10 – 31.12.2019 r., a roczne limity kosztów uzyskania przychodów
 • składka na ubezpieczenie zdrowotne – zasady naliczania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia
 1. Zmiana skali podatkowej
 • potrącanie stawki podatku 17 %
 • pobór zaliczek na podatek w okresie od 1.10 – 31.12.2019 r., a rozliczenie roczne podatku
 • stawka 17 %, a kwota zmniejszająca podatek
 • stawka 17,75% - kiedy płatnik potrąci zaliczkę w takiej wysokości
 • skala PIT, a umowy opodatkowane ryczałtem
 • roczne rozliczenie podatku, kwota wolna, kwota zmniejszająca podatek
 1. Progi podatkowe, jak rozliczać
 • zaliczka na podatek w miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie progu podatkowego – zmiany od1.01.2020r
 • koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy przy niskich dochodach
 1. Nowe druki ZUS i PIT 2019 i 2020
 2. Składniki zwolnione ze składek ZUS i podatku – zestawienie porównawcze
 3. Interpretacje indywidualne ZUS i US w zakresie oskładkowania benefitów pracowniczych – nowości i kontrowersje
 4. PPK – rozliczanie składek
 • umowa o zarządzanie PPK – warunki i terminy jej zawarcia
 • umowa o prowadzenie PPK – warunki i terminy zawarcia
 • obowiązki informacyjne w stosunku do pracowników
 • wpłaty podstawowe i dobrowolne finansowane przez podmiot zatrudniający i przez uczestnika
 • naliczania wynagrodzenia uczestnika
 • przygotowanie dokumentów rozliczeniowych dla instytucji finansowych,
 • odprowadzania składek na konto w PPK
 • potrącenia z wynagrodzenia a składki PPK
 • wykazywanie na dokumentach rozliczeniowych korygowanych składek PPK
 • opodatkowanie składek finansowanych przez pracodawcę
 • wypłata środków z PPK – kiedy zwolnienie od podatku dochodowego a kiedy podatek ryczałtowy
 • zwolnienie od podatku od spadków i darowizn środków po zmarłym pracowniku
 • sankcje dla pracodawcy za błędy przy realizacji obowiązków związanych z PPK
 1. Zasady rozliczania wynagrodzenia cudzoziemców
 • zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • zgłoszenie cudzoziemca - pracownika do ZUS
 • opodatkowanie dochodów cudzoziemca zatrudnionego na podstawie umowy o pracę
 • zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia
 • ustalenie właściwego ustawodawstwa dla celów ubezpieczeń społecznych
 • rezydencja podatkowa.

Prowadzący
Ekonomista, trener z zakresu wynagrodzeń i dodatkowych świadczeń dla pracowników, zleceniobiorców, menedżerów. 14 letnia praktyka w działach kadr i płac, począwszy od biura rachunkowego po stanowisko decyzyjne w dziale personalnym firmy. Obecnie trener wewnętrzny  w międzynarodowej korporacji z zakresu zagadnień prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń. Specjalista ds. audytów i doradztwa w/w zakresie. Stały współpracownik naszej firmy.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe

 • Szkolenie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami case study w formie przykładów zawierających bieżące  interpretacjami podatkowymi oraz wyjaśnieniami urzędowymi z ZUS.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę w oparciu o  akty prawne oraz wzorce z innych dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia
7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Warunek otrzymania zaświadczenia
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 395,-zł  netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:485,85,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 774 536 009 , fax. 775 453 457, e-mail: 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>