Dziś jest: 15-11-2019, imieniny: Amielii, Idalii, Leopolda
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

PŁATNIK PODATKU OD WYNAGRODZEŃ W 2019 R. - zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, przygotowanie do rocznych rozliczeń

Termin szkolenia
11 grudzień 2019 godz. 9:00
Cena za osobę: 395,-zł netto*/485,85,-brutto

Opole - siedziba ISEP, ul. Ozimska 48  (II piętro sala 60)
tel. 77/453 60 09, 504 850 668, 662 211 225
e-mail

Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest:

 • praktyczne rozwiązania w zakresie prawidłowego rozliczania świadczeń pracowniczych po nowelizacji przepisów ustawy o pdof
 • przekazanie praktycznych rozwiązań w zakresie stosowania przepisów dotyczących rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń pracowniczych na tle najnowszych wyjaśnień, interpretacji ZUS, US, Ministra Finansów na praktycznych przykładach

Adresaci szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla osób na co dzień zajmujących się tematyką naliczania wynagrodzeń, składek na ZUS, pozostałe fundusze, składek zdrowotnych, do wszystkich osób chcących zaznajomić się bieżącym stanem prawnym oraz ze zmianami, które weszły w życie ostatnim czasie a są powiązane z omawianą tematyką.

Program

I.  Zmiana obowiązująca od 1 sierpnia 2019 r. w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów osób do ukończenia 26 roku życia i jej wpływ na rozliczenie PIT 11 oraz na rozliczenie roczne pracownika/zleceniobiorcy

- zasady stosowania zwolnienia,  - źródła przychodów do których zwolnienie ma zastosowanie - zwolnienie z opodatkowania w kontekście płatnika podatku – oświadczenia w 2019 r. i w 2020 r.,- zasady stosowania zwolnienia w 2019 r. i odmienne zasady w 2020 r.,- limit dochodu zwolnionego z podatku w 2019 r. i w 2020 r.,  - inne problemy praktyczne, - zbieg zerowego podatku a kosztów uzyskania przychodów z praw autorskich, - odliczanie składki ZUS i składki zdrowotnej,- ograniczenie pobierania składki zdrowotnej,- konieczne zmiany w informacji PIT 11, - problemy właściwej klasyfikacji przychodu w zeznaniu rocznym za 2019 r., - umowy zryczałtowane, - zerowy podatek, a ulga na dzieci, wspólne opodatkowanie i ulgi oraz zasiłki,  - przepisy przejściowe.

 1. Uchwalone zmiany w zakresie skali podatkowej i kosztów uzyskania przychodów od 1 października 2019 r. –praktyczne rozwiązania oraz ich wpływ na informacje PIT 11 oraz rozliczenie roczne podatników - skala podatkowa do końca września 2019 r., - skala podatkowa w okresie 10-12/2019 r., - skala podatkowa w rozliczeniu za cały 2019 r.,  - zasady stosowania kwoty wolnej w 2019 r. i od 01.01.2020 r.  - koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy w 2019 r. – do września, od października i za cały 2019 r., - zasady ustalania zaliczek w działalności gospodarczej i z umów o pracę po zmianach,  - podatek zryczałtowany,  - przepisy przejściowe.
 2. Nowy wzór PIT 11 - zawartość , problemy praktyczne, zasady korygowania.
 3. Nowe wzory pozostałych druków obowiązujących przy zamknięciu roku - zmiany w stosunku do obecnie obowiązujących.
 4. Nowe zasady wystawiania kilku dokumentów PIT 11 w roku, obowiązujące od 01.01.2020 roku
 5. Zmiany w zasadach ustalania zaliczki na podatek od pracownika - od 01.01.2020- bieżące stosowanie skali podatkowej, komplet oświadczeń pracownika.
 6. Omówienie praktycznych problemów z zastosowaniem skali podatkowej, ulgi PIT2, kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych
 7. Kontrowersyjne zwolnienia z PIT - okulary, delegacje, ZFŚS, imprezy integracyjne, telefony służbowe, pracownicy oddelegowani
 8. Zmiany w ordynacji podatkowej – jednolity rachunek płatniczy – zmiana uchwalona, obowiązująca od 1 stycznia 2020 r  - zasady nadawania podatnikowi jednolitego rachunku płatniczego,  - jeden rachunek do płacenia wszystkich podatków,- zasady zaliczania dokonanej wpłaty za zobowiązania podatkowe i zaległości w podatkach,  - brak przepisu przejściowego, - ryzyka i niebezpieczeństwa.
 9. PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK) – podstawowe informacje: - pojęcie PPK – co to jest, kogo dotyczy, kto może i kto musi być uczestnikiem, warunki rezygnacji, w jakich terminach, na podstawie jakich dokumentów, gwarancje, zagrożenia,- terminy wdrożenia,- podstawowe informacje dla pracowników działów płac, - co pracownik wiedzieć powinien, - nowe obowiązki płatnika w związku z PPK, - dokumentacja związana z wdrożeniem PPK w firmie, - składki na PPK : podstawowe, dodatkowe, obniżone, terminy zgłaszania i konsekwencje, - możliwe świadczenia z PPK i konsekwencje w zakresie ZUS i PIT,- zmiany w programie płatnika, - zasady rozporządzania środkami z PPK, konsekwencje i zagrożenia podatkowe, - dziedziczenie środków, rozwód i rozdzielność majątkowa małżonków a konsekwencje w PPK
 10. Pytanie, dyskusja, konsultacje.

Prowadzący
Anna Kędzierska - Adamczyk - Doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, współwłaściciel biura rachunkowego, trener i doradca z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków – współpracuje z kilkunastoma firmami szkoleniowymi na terenie całego kraju.

Forma realizacji szkolenia i materiały szkoleniowe

 • Szkolenie realizowane jest w formie mini wykładów popartych przykładami z życia gospodarczego. W trakcie zajęć angażowani są również uczestnicy do wymiany swoich doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków.
 •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
 • W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę oraz akty prawne i wzory dokumentów źródłowych.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy wypełnią ankiety ewaluacyjne mierzące efekty i jakość realizacji szkolenia.

Czas trwania szkolenia

 •  7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut) plus przerwy.

Warunek otrzymania zaświadczenia
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych potwierdzona w liście obecności, na podstawie której słuchacz otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 • Odpłatność za udział jednej osoby w szkoleniu wynosi 395,-zł netto
 • Podana cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć 23% podatku VAT (cena brutto odpowiednio:485,85,-zł od osoby).
 • W przypadku szkoleń sfinansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 • Należność za szkolenie płatne na podstawie faktury na nasze konto w IDEA BANK  o nr 35 1950 0001 2006 0389 9519 0002.
 • Nieobecność zgłoszonego uczestnika w szkoleniu nie zwalnia od zapłaty pełnej kwoty należności.
 • Ramowy regulamin świadczenia usług szkoleniowych ISEP jest dostępny w zakładce „Formularze i regulaminy”
 • Uczestnicy otrzymają faktury w dniu szkolenia. 
 • Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Dodatkowe informacje:

 • tel. 774536009 faks. 775453457, e-mail: 
 • zgłoszenia przyjmujemy poprzez  formularz zgłoszeniowy online, e-mail lub faks.

  Wypełnij formularz zgłoszeniowy>>