Dziś jest: 17-04-2021, imieniny: Anicety, Klary, Rudolfina
zdjęcie tytułowe (1).jpeg
Szukaj na stronie

Zapisz się do newslettera

Kontakt z nami:
tel./fax: 77/ 453 60 09
tel.: 504 850 668
tel.: 662 211 225
e-mail:
Konsultant on-line:

Rachunkowość zarządcza i controlling w praktyce firm

Termin szkolenia

28-30 listopad r. - Zakopane - Hotel Stamary **** - Cena: 1980,-zł /netto (2.435,40,-zł/brutto)
(przyjazd do Hotelu w dniu 27.11.2016 r. w godzinach popołudniowych)
 

Szkolenie skierowane jest do controllerów, finansistów, służb niefinansowych, kadry zarządzającej, pracowników działów finansowych oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Cele szkolenia:

 • przedstawienie zasad funkcjonowania controllingu i rachunkowości zarządczej w przedsiębiostwie, 
 • prezentacja instrumentów controllingu i rachunkowości zarządczej w ujęciu praktycznym.

PROGRAM SZKOLENIA:

Część I

 1. Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej i controllingu:
 • Cele działalności przedsiębiorstwa – co jest tak naprawdę najważniejsze z finansowego punktu widzenia,
 • Rachunkowość a finanse – jakie są wzajemne relacje i różnice,
 • Podstawowe zasady rachunkowości i finansów – jakie reguły rządzą w praktyce finansami, rachunkowością finansową i rachunkowością zarządczą,
 • Rachunkowość zarządcza a rachunkowość finansowa (cele, zadania)
 • Istota funkcjonowania controllingu w firmie.
 1. Problemy związane z kosztami prowadzenia działalności w przedsiębiorstwie:
 • Klasyfikacja kosztów działalności – jak grupuje się koszty w firmie z jednej strony według prawa bilansowego, z drugiej na potrzeby zarządzania i controllingu
 • Analiza zmienności kosztów – jak zidentyfikować koszty stałe i zmienne oraz ustalić, jak wahania popytu wpływają na koszty operacyjne (problem elastyczności kosztów)
 1. Rozliczanie i kalkulacja kosztów:
 • Rozliczanie kosztów pośrednich
 • Kalkulacja kosztu jednostkowego  
 • Czym jest koszt świadczenia usługi?
 1. System rachunku wyników i jego znaczenie w controllingu:
 • Wieloblokowy i wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych – jak sporządzić rachunek wyników wybranych części organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz dla poszczególnych usług
 1. Zastosowanie analizy koszt-wolumen-zysk w controllingu:  
 • Próg rentowności – ile usług należy sprzedawać, aby wyjść na swoje; ile sprzedawać, aby osiągnąć zakładany poziom zysku operacyjnego? 
 • Badanie marginesów bezpieczeństwa – o ile można zmniejszyć sprzedaż, aby nie zbankrutować?
 • Wykorzystanie dźwigni operacyjnej i finansowej w controllingu – jak fluktuacje popytu i sprzedaży wpływają na zysk i jak zmiany zysku oddziałują na rentowność kapitału własnego?
 • Wrażliwość progu rentowności i decyzje podejmowane w innych działach a próg rentowności.

Część II

 1. Wykorzystanie informacji o kosztach w procesie podejmowania decyzji krótkoterminowych:
 • Optymalna struktura sprzedaży – jakie usługi oferować i w jakich ilościach, aby najwięcej zarobić; czym się kierować w controllingu – marżą?
 • Kalkulacje cenowe – jak ustalić cenę sprzedaży w normalnych warunkach działania i przy specjalnych zamówieniach; jak określić najmniejszą akceptowalną cenę?
 1. Rachunkowość i controlling w podejmowaniu decyzji długookresowych – metody oceny projektów inwestycyjnych:
 • procedury budżetowania kapitałów – jaka jest sekwencja działań wykonywanych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych?
 • metody szacowania przepływów pieniężnych – jak prognozować przepływy pieniężne (free cash flow) z punktu widzenia zarządzania? 
 • koszt kapitału – jak kalkulować koszt kapitału pochodzącego z różnych źródeł finansowania (kapitał własny, obcy, średnioważony WACC)
 • metody oceny projektów inwestycyjnych:
 • metody proste (okres zwrotu, księgowa stopa zwrotu itp.)
 • metody złożone (wartość bieżąca netto NPV, wewnętrzna stopa zwrotu IRR, indeks zyskowności  PI)

Część III

 1. Budżet główny całego przedsiębiorstwa:
 • budżety operacyjne – jak przygotować i skoordynować budżety przychodów i kosztów?
 • budżety finansowe – jak sporządzić sprawozdanie finansowe pro forma?
 • konsolidacja budżetów cząstkowych w budżet główny
 1. Organizacyjne aspekty budżetowania:
 • problemy instytucjonalizacji budżetowania,
 • zadania komórki zajmującej się budżetowaniem,
 • instrukcja budżetowania,
 • komisja budżetowa,
 • harmonogram budżetowania.
 1. Zarządzanie kosztami działań Activity-Based Management:
 • rozliczanie kosztów w przekroju działań,
 • rachunek kosztów działań (activity-based costing) – jak realnie ocenić rentowność produktów (wyrobów, usług)
 • rachunek kosztów klientów na podstawie analizy działań – jak ocenić rentowność klientów

METODYKA ZAJĘĆ

Interaktywne spotkanie z zastosowaniem technik audiowizualnych, omawiające każde zagadnienie (punkt w programie), dające niezbędną wiedzę i umiejętności do zadań i symulacji. Wspólne rozwiązywanie postawionych problemów z zakresu rachunkowości i controllingu. Ćwiczenia i studia przypadków.

Wykładowca:

Bartłomiej Nita
– od wielu lat związany z Instytutem Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Autor ekspertyz i opracowań gospodarczych oraz programów restrukturyzacji przedsiębiorstw i instytucji. Autor wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz Sądu Gospodarczego. Projektuje systemy controllingu, rachunkowości i zarządzania finansami. Bardzo doświadczony trener i wykładowca, który z pasją i zaangażowaniem przedstawia złożone problemy w jasny i zrozumiały sposób. Autor ponad 100 publikacji naukowych. Opublikował m.in. „Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem” (Wolters Kluwer, Kraków 2008), „Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa” (PWE, Warszawa, 2007), „Cost and Management Accounting” (WAE, Wrocław 2006), „Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa” (WAE, Wrocław 2009), „Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Organizacja, procedury, zastosowanie” (Wolters Kluwer Polska, Kraków, 2010).

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

Cena szkolenia obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych w hotelu o  wysokim standardzie, pełne wyżywienie oraz imprezy regionalne, pokój 1-osobowy za dopłatą (ilość ograniczona). Zgłoszenia prosimy nadsyłać faksem, pocztą lub poprzez internet najpóźniej na 10 dni przed datą szkolenia. Szczegółowy program zajęć prześlemy do firmy na nazwisko uczestnika na 7 dni przed datą szkolenia. Pisemną rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, po tym terminie nieobecność nie zwalnia od zapłaty należności. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia ukończenia szkolenia. Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu lub hotelu na równorzędny standardem.
W przypadku szkoleń sfinansowanych w conajmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest do pobrania tutaj.
 

Szkolenie o tej samej tematyce możemy zrealizować dla Państwa w formie szkolenia zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z nami.

Przyjmujemy zgłoszenia pisemne i telefoniczne lub e-mailem.
tel. 77 4536009, faks.77 5453457, e-mail: